VSV

Het VSV staat voor Verloskundig Samenwerkingverband. Aanwezig zijn obstetrisch actieve gynaecologen,  1e lijns verloskundigen, klinisch verloskundigen, kinderartsen, en hoofden van de afdeling obstetrie. De vergaderfrequentie is 6-8 keer per jaar. Doel is het opstellen van gezamenlijke protocollen en richtlijnen, het maken van afspraken t.b.v. verbeteren van kwaliteit van zorg en het verbeteren van samenwerking.