Kwetsbare zwangere

Multidisciplinair overleg tussen organisaties die actief zijn op het gebied van medische en verloskundige zorg, (jeugd)welzijn, maatschappelijk werk en verslavings- en geestelijke gezondheidszorg. Het belangrijkste doel van de samenwerking is het bieden van de goede zorg vanuit de gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare groep. De partijen hebben in het convenant vastgelegd hoe ze kwetsbare situaties zo vroeg mogelijk kunnen signaleren, hoe ze elkaar raadplegen of inschakelen en hoe de gezamenlijke zorg optimaal vorm kan krijgen. Daarnaast zullen ze nauw samenwerken op het gebied van scholing. De vergaderfrequentie is twee tot drie keer per jaar. Het doel van dit overleg is het opstellen en verbeteren van werkafspraken om de kwaliteit van zorg voor de kwetsbare zwangeren in de regio te verbeteren. Ook is er ruimte voor casusbesprekingen. Desirée de Ruiter is de vertegenwoordiger van de vereniging in dit overleg.