KVO

KVO is het kraamzorg-verloskundigen-ouderkindzorg overleg.

Overleg, waarin verloskundige Bibiane van Kooten afgevaardigd is. De vergaderfrequentie is 6 keer per jaar, waarbij tevens een ondersteuner van KOEL aanwezig is.
Doel van dit overleg is het bespreken van protocollen, richtlijnen, LIP en casussen ter bevordering van samenwerking en overdracht tussen verloskundigen, verschillende kraamcentra en consultatiebureau.