Tijdens het kinderartsenoverleg worden onderwerpen besproken met raakvlakken in de verloskunde. Hierbij kan het gaan om opfrissen van theorie, wetenschappelijk onderzoek, casuïstiek  en training reanimatie.

De verloskundigen die in deze werkgroep zitten zijn Vivian Hanegraaf-Robben en