Missie en visie

Missie

De Kring wordt gevormd door de gezamenlijke verloskundigenpraktijken uit de regio Dordrecht, die met elkaar streven naar professionele, hoogwaardige, gezinsgerichte geboortezorg, waarbij de autonomie en fysiologie van de client alsook de autonomie van de verloskundige gewaarborgd blijven.

Visie

De Kring heeft als visie dat zwangerschap, baring en kraambed fysiologische processen zijn, waarbij de verloskundige de poortwachtersfunctie vervult. Ons uitgangspunt is: “In de 1e lijn wat kan; in de 2e lijn wat moet”.

De Kring streeft naar optimale gezinsgerichte geboortezorg binnen werkbare kaders, waarbij de keuzevrijheid, de autonomie en de wensen van de client en haar gezin centraal staan.

De Kring streeft naar een duidelijke positionering van de verloskundige d.m.v. goed en structureel overleg onderling en met de ketenpartners in de zorg om zo een adequate en optimale geboortezorg in de regio te waarborgen.

De Kring is een professionele organisatie, aangesloten bij de KNOV, bestaande uit 12 actief participerende verloskundigenpraktijken uit de regio. Zij levert kwalitatieve zorg door te werken volgens goedgekeurde kringgedragen protocollen en blijft haar professionaliteit ontwikkelen door educatie en innovatie.